Zunanji pravni svetovalec – DA ali NE?

Čas branja: 3 min

O pravnih svetovalcih

Zunanji pravni svetovalci so posamezniki, ki svoje usluge s področja prava prosto ponujajo na trgu. Gre za nekoliko novejšo obliko pravnega svetovanja, ki se je dodobra uveljavila v tujini, v Sloveniji pa se uveljavlja v zadnjih letih.

Kdo je torej pravni svetovalec?

Pravni svetovalec je strokovnjak na posameznem področju, ki ponuja svoje storitve na trgu. Tipična značilnost, ki ločuje pravne svetovalce od drugih drugih pravniških poklicev (sem sodijo predvsem odvetniki) je, da so specializirani za posamezna področja. Njihove usluge največkrat ne zajemajo širokega spektra kot ga lahko vidite pri odvetniških pisarnah, ki vodijo zadeve s področja gospodarskega, kazenskega, prekrškovnega, insolvenčnega prava ter zastopajo tako fizične kot pravne osebe; zunanji pravni svetovalci se osredotočijo na posamezna področja, kjer imajo poglobljeno znanje.

Consilium novicaDa ali ne?

Že sama definicija pravnega svetovalca, ki smo jo spoznali zgoraj, kar kliče po prvi točki, kjer je zunanji pravni svetovalec učinkovita pomoč in to je: specifičen projekt, ki poteka v podjetju. Včasih pride do spremembe zakonodaje (precej svež primer je uveljavitev GDPR na področju varstva osebnih podatkov) ali pa npr. do širitve podjetja in s tem do določenih kadrovskih izzivov. V obeh primerih gre za specifično stanje, ki ni del rednega poslovanja podjetja in zahteva poglobljeno znanje v zadevi.

V poslovnem svetu se stvari hitro obračajo in včasih se obrnejo tako, da potrebujete pomoč – takoj. V nujnih primerih se prav tako lahko izkažejo pravni svetovalci, saj so kot samostojni strokovnjaki agilni in učinkoviti, zaradi poglobljenega znanja s področja izziva. Upoštevajoč vse to, lahko računate, da bo izziv rešen hitro in strokovno.

Tudi v okviru rednega poslovanja, se zaposlenim in vodstvu pogosto porajajo vprašanja in negotovosti, ki so povezana s pravom (npr. kako rešiti reklamacijo stranke, kako urediti pogodbo, da bo čim bolj varna za podjetje, itd.); v takih trenutkih lahko pravni strokovnjak nastopi v vlogi celostne pravne podpore in s tem pomaga sprejeti kvalitetne in varne poslovne odločitve.

Če na kratko povzamemo, pravni svetovalci lahko podjetjem pomagajo:

    • pri izpeljavi projekta, ki zahteva specifična znanja, in ni del rednega poslovanja podjetja,
    • pri hitrih rešitvah nujnih zadev,
    • pri nudenju pravne podpore, ki olajša poslovanje podjetja.

Dodatno pa lahko pravni svetovalci, zaradi svojega poglobljenega znanja z določenega področja ponudijo tudi izobraževanja  in usposabljanja.

Kdaj pa najema zunanjega pravnega svetovalca ne priporočamo?

Kadar se pri podjetju pojavi potreba po zaposlitvi pravnika, nikakor ne priporočamo najema pravnega svetovalca, z namenom znižanja stroškov dela. Podjetje, kjer je potreba po pravniku izražena do te mere, da je potrebna zaposlitev posameznika, naj se odloči za delovno razmerje, saj bo s tem pridobilo stanovitno osebo/e, ki bo do potankosti poznala delovanje podjetja in s tem nedvomno pripomogla k uspešnosti poslovanja. Čeprav smo poudarili, da pravni svetovalec lahko nudi celostno pravno podporo pa s tem ne želimo povedati, da lahko zunanji pravni svetovalec nadomesti hišno pravno službo; ravno nasprotno, smo mnenja, da se obe funkciji dopolnjujeta. Hišni pravnik zaradi časa, ki ga preživi v podjetju in neposrednega kontakta z ostalimi zaposlenimi prinese stanovitnost in utečeno rutino, ki jo podjetje potrebuje. Zunanji pravni svetovalec pa prinese pomoč pri novostih in dodano vrednost z izobraževanjem in usposabljanjem.

Torej; pravni svetovalec DA ali NE?