Ali lahko potencialnim kupcem pošiljam reklamna sporočila…

… in pod kakšnimi pogoji, da ne bom imel težav?

V okviru poslovanja podjetja velikokrat pridemo v stik s podatki posameznikov, ki lahko postanejo naši naročniki. Naj bo to preko oddanih obrazcev za povpraševanja ali pa preko sejmov oz. drugih dogodkov je pravilen pristop pri trženju nujen za zakonitost poslovanja.

Pošiljanje reklamnih sporočil je neposredno povezano z obdelavo osebnih podatkov, o kateri smo že veliko govorili v okviru tega projekta. S tega vidika tudi pošiljanje reklamnih sporočil ni dosti drugačno od ostalih obdelav osebnih podatkov.

Vedeti moramo kakšen je namen obdelave osebnih podatkov, katere podatke bomo obdelovali in nato določiti ustrezno pravno podlago. Ko pridemo do marketinških sporočil, ponavadi izbiramo med tremi podlagami: zakon, zakoniti interes in privolitev.

Katero bomo izbrali pa je seveda odvisno od okoliščin.

Če vzamemo za primer pravno podlago zakoniti interes, se bomo na to pravno podlago naslonili kadar nam kupci oddajo povpraševanje, mi pa jim želimo seveda na njihovo zanimanje odgovoriti. Takšno komunikacijo vodimo na podlagi zakonitega interesa. Posebnost zakonitega interesa (kot pravne podlage po GDPR) je, da ga je potrebno vnaprej opredeliti. V našem primeru bi torej lahko rekli, da je zakoniti interes “vzpostavljanje učinkovite komunikacije s potencialnim naročnik in s tem povečevanje poslovanja“.

Ko se odločamo za reklamna sporočila je nujno preveriti:

  • katero pravno podlago boste uporabili za ta primer;
  • kako boste obvestili posameznike o obdelavi osebnih podatkov;
  • ali ste ustrezno implemenetirali pravice do preklica privolitve oz. ugovora nadaljnji obdelavi.

 

Imate dodatna vprašanja? 

Obrnite se na nas na ana@consilium.si ali na 064 229 447 in z veseljem vam bomo svetovali!