Pravno urejeno podjetje in zakaj ga potrebujemo?

Čas branja: 4 min

Kaj je pravno urejeno podjetje?

Consilium novicaVsa podjetja se pri svojem poslovanju neizogibno srečajo s pravom; pa naj bo to v okviru zaposlitvenih postopkov, sklepanja pogodb s poslovnimi partnerji, opravljanja marketinških aktivnosti ali pa registracije blagovne znamke podjeja. Pravo se pri poslovanju ˝skriva˝ tudi v najbolj osnovni aktivnosti vsakega podjetja; tj. prodaji blaga oz. nudenju storitev. Vsako sprejeto naročilo kot tudi vsaka izvdena storitev namreč predstavljata sklenjeno pogodbo.

Hitro torej spoznamo, da so vsakodnevna vprašanja, ki jih rešujejo podjetja, kot npr. pod kakšnimi pogoji opraviti določeno storitev, kakšna je cena blaga/storitve, kakšen je rok dostave, kaj se zgodi, če se posel ponesreči, kaj narediti, če ne dobimo denarja od dolžnika, in še in še… pravzaprav pravna vprašanja, na katere lahko dobimo najboljše odgovore le, če pravo poznamo in vemo kako ga uporabiti.

Ko torej pogledamo na poslovanje podjetja skozi prizmo prava, vidimo, da sta poznavanje in uporaba prava nujna, da podjetje varno in učinkovito posluje ter deluje na trgu. Vsakodnevno poslovanje je torej neizpodbitno povezano s pravom – katera pa so torej pravno urejena podjetja?

Pravno urejena podjetja so tista, ki so uredila temelje svojega poslovanja in pri tem uporabila – pravo.

 

Kateri so temelji pravno urejenega podjetja?

Tako kot morata arhitekt in vodja gradbišča poskrbeti, da so temelji hiše v gradnji trdni in ustrezni, da bo hiša varna, tako mora tudi vodstvo podjetja poskrbeti, da bo podjetje stalo na trdnih temeljih, ki mu bodo omogočala, da se izogne marsikateri oviri in lažje premaga tiste, ki se jim ni moč izogniti.

Med temelje podjetja uvrščamo:

  • Pogodbena razmerja,
  • kadre in interno regulacijo podjetja,
  • varstvo intelektualne lastnine in
  • varstvo osebnih podatkov.

Zakaj ravno ta štiri področja? Pojdimo lepo po vrsti.

Urejena pogodbena razmerja omogočajo podjetju izvajanje vsakodnevnega posla na učinkovit, optimiziran in varen način. Podjetje, ki ima jasna, specificirana in uravnotežena pogodbena razmerja, lahko pravne posle sklepa hitreje, bolj odločno in ima jasno pogajalsko pozicijo. S tem pa pritegnete k sebi resna in zanesljiva podjetja, ki si želijo dolgotrajnih in dobičkonosnih poslovnih odnosov.

Urejena politika kadrovanja in jasno oblikovana interna regulacija omogočata nemoten rast in razvoj podjetja. Vsako uspešno podjetje, se z rastjo sooči tudi z vprašanjem novih zaposlenih, pri čemer pa sta zaposlitveni postopek in uvajanje novih zaposlenih lahko dolgotrajen in včasih tudi neuspešen postopek, ki jemlje tako čas kot energijo obstoječim zaposlenim in/ali vodstvu podetja. Podjetje, ki vnaprej zagotovi jasno politiko kadrovanja, pospeši zaposltivene postopke. Pri uvajanju novih zaposlenih pa ključno vlogo odigra urejena interna regulacija – ne s tem ne mislimo tistih nekaj pravilnikov, ki jih imate v predalu, če pride inšpektor in ste jih dobili od poslovnega partnerja. S tem mislimo jasna in učinkovita pravila, prilagojena vašemu podjetju in vaši vsakodnevni dinamiki.

Zavarovana intelektualna lastnina kamor uvrščamo predvsem prepoznavne znake podjetja, podjetju omogočajo razlikovanje od konkurence in seveda tudi ekskluzivnost uporabe teh prepoznavnih znakov. Prav tako so za vsakodnevno poslovanje ključni drugi elementi intelektualne lastnine, kot npr. varstvo izumov.

Za razliko od zgornjih treh področij pa urejeno področje varstva osebnih podatkov kaže na resnost in odgovornost podjetja navzven. Z jasno in učinkovito ureditvijo tega področja tako svojim (potencialnim) poslovnim partnerjem kot svojim (potencialnim) strankam ali naročnikom sporočate, da ste iz pravega testa in se na vas lahko zanesejo.

Celostna in učinkovita ureditev teh štirih področij  tako podjetju daje zagon in temelje, da poleti med najboljše.