Na področju javnega sektorja, se (v primerjavi z zasebnim) pojavi cel kup specifik, saj je bistvo javnega sektorja v zasledovanju javnega interesa, čemur je prilagojena tudi zakonodaja tega področja.

Ravno raznolikost zakonodaje, še zlasti razlikovanje med posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki pa pomeni, da je vodenje pravne osebe javnega prava polno izzivov.

Javni sektor

Ko zasebno trči z javnim…

Poslovanje z javnim sektorjem prinaša svoje specifike, ki jih je potrebno spoštovati. Sem spada daljši plačilni rok pa tudi izbira izvajalca preko sistema javnega naročanja, ki zahteva prijavo na javni razpis.

Ste pravna oseba javnega prava pa niste prepričani kako izpeljati postopek javnega naročanja?

Ali ste zasebno podjetje in razmišljate o prijavi na razpis ali poslovanju z javnim sektorjem?

Kontaktirajte nas!