Področje, ki ureja zaščito inovacij in prepoznavnih znakov vašega podjetja.

Intelektualna lastnina in avtorska pravica omogočata zaščito inovacij, prepoznavnih znakov in avtorskih del. Ključni aspekt tega področja je izključnost – omejitev pravice do uporabe za tretje osebe.

Poslovne skrivnosti vam omogočajo zagotovitev zaupnosti podatkov, ki jih ne želite razkriti tretjim osebam.

Intelektualna lastnina

Ker je intelektualna lastnina inherentno povezana s samo identiteto podjetja (preko prepoznavnih znakov, kot npr. blagovna znamka) in invoacijami, ki jih podjetje uporablja pri svojem poslovanju, jo uvrščamo med temelje pravno urejenega podjetja.

Kateri so temelji pravno urejenega podjetja? Preberite tukaj.

O preostalih treh temeljih, si preberite tukaj: Varstvo osebnih podatkov, pogodbena razmerja ter kadri in interna regulacija.

Intelektualna lastnina zajema vrsto pravic, ki podjetjem omogočajo izključno rabo zavarovanega predmeta, pri čemer lahko zavarujemo raznolike aspekte od izumov, do blagovnih znamk.

Primer intelektualne lastniner dandanes večini ljudi zadošča, da zagledajo kljukico na škatli za čevlje pa vedo, da gre za superge blagovne znamke Nike, saj kljukica predstavlja njihovo blagovno znamko. Pri čemer niti ni nujno, da poznajo ime samega podjetja, ki je nosilec in lastnik te blagovne znamke.

Ga vi?

Blagovna znamka, kot ena najpomembnejših pravic industrijske lastnine tako podjetjem omogoča zaščito njihovih prepoznavnih znakov in preprečitev rabe njihovih znakov s strani tretjih oseb.

Industrijski lastnini podobna izključna pravica pa je avtorska pravica, ki varuje intelektualne stvaritve posameznika. Podjetja se pogosto srečujejo z vprašanjem avtorskega prava v okviru delovnega razmerja, pogosto pa se izzivi na tem področju pojavljajo pri nakupu intelektualnih stvaritev od posameznih avtorjev, kjer je potrebno urediti prenos avtorske pravice.

Pogosto v teku pogajanj pride do razkritja občutljivih informacij nasprotni strani, saj je treba določene informacije zagotoviti , da se lahko doreče morebitno poslovno sodelovanje. Zato je še posebej pomembno, da te podatke ustrezno zavarujemo.

So vaši prepoznavni znaki zavarovani pred posegi tretjih oseb? Kako pa je z intelektualnim delom, ki ga opravijo vaši zaposleni?

Kontaktirajte nas!

Nasvete s področja intelektualne lastnine in avtorksega prava najdete v naših (aero)dinamičnih novicah.